Kashihara Jingu Shrine [Nara, Japan] 16th June

2019-05-21

//16th June 2019 in Kashihara, Japan//

Kazunari Abe will perform Shinobue, Japanese flutes in Kashihara Jingu Shrine.

-.---.-.-.-.-.-.-.--
DATE: Sunday, 16th June 2019, 13:30-14:00

PLACE: Kashihara Jingu Shrine
934, Kumecho, Kashihara, Nara, Japan

http://www.awainbe.jp/info/20190426_2/