Kubonomachi Hotaru-matsuri vol.3 [Matsuyama, Japan] 1st June

2024-05-04

//1st June 2024 in Matsuyama, Japan//

Kazunari Abe will perform Shinobue, Japanese bamboo flute in Kubonocho Hotaru-matsuri.
https://tamaku-ehime.wixstudio.io/kubono-satoyamakai/hotaru


Matsuyama Kubonomachi Hotaru Matsuri vol.2

DATE:
Saturday, 1st June 2024, 16:00-20:00

PLACE:
Sho Hachiman Shrine
(1098, Kubonomachi, Matsuyama, Ehime, Japan)

PROGRAM:
15:50-16:30 Shinto Ritual, Suzu-mai, Shishi-mai
16:30-16:40 Kuzume&Shisa (djembe)
16:50-17:10 Tamayura (Gospel)
17:30-17:50 Los Cóndores (World Folk Music)
18:00-18:20 Yuko Tanaka (Koto) & Kayo Mitsunaga (flute)
18:30-18:50 Umaku (Okinawa music)
19:00-19:20 Bocchan Gekijo (Musical)
19:30-19:50 Kazunari Abe (Shinobue)


PARKING: Sakamoto Elementary School
(30, Kutanimachi, Matsuyama, Ehime, Japan)
FREE SHUTTLE BUS: 15:00- (from Sakamoto Elementary School)