Yoshinogawa Sanka Ⅱ [Yoshinogawa, Japan] 7th October

2023-08-18

//7th October 2023 in Yoshinogawa, Japan//

Yoshinogawa Sanka Ⅱ
Produced by Hirotake Kitakata
https://kamojima-kominkan.com/yoshikore2023/

DAYE:
Saturday, 7th October 2023
start 14:00 (open 13:30)

PLACE:
Kamojima Kominkan 3F 
(1, Kamojima,Kamojima-cho, Yoshinogawa-shi, Tokushima, Japan)

ADMISSION FREE

APPEARANCE:
Hiroaki Hayashi (Doctor of Philosophy, Inbe Bunka Kenkyukai Chairman)
Hirotake Kitakata (Composer, Pianist)
Mayo Kitakata (Kotodama-ka)
Shonosuke Okura (Noh-Otsuzumi)
Kazunari Abe (Shinobue)
Hayato Yoshida (Dance)