Taiko Concert with WARAKU [Fukusaki-cho, Japan] 11th August

2023-07-02

//11th August 2023 in Fukusaki-cho, Japan//

DATE:
Friday, 11th August 2023
start 16:00 (open 15:30) 

PLACE:
Fukusaki Erde Hall
(116-2, Fukuda, Fukusaki-cho, Kanzaki-gun, Hyogo, Japan)

APPEARANCE:
Yosuke / Miku Shibata / Kazunari Abe / Tsuyoshi Maeda / Riko Hirata
WARAKU

ADMISSION FEE:
advance 2500YEN / doors 2800YEN

CONTACT:
Fukusaki Erde Hall +81 790 23 1655