Hotaru Matsuri [Matsuyama, Japan] 5th June

2022-05-16

//5th June 2022 in Matsuyama, Japan//

Kazunari Abe will perform Shinobue, Japanese bamboo flute in Hotaru Matsuri (Firefly Festival).

Hotaru Matsuri in Kubono, Matsuyama

[DATE]
Sunday, 5th June 2022, 16.00-20.00

[PLACE]
Sho-hachiman Shrine
(1098, Kubono-cho, Matsuyama-shi, Ehime, Japan)

[APPEARANCE]
Las Mariposas Choir LMC (Gospel)
Kayo Mitsunaga (Flute)
Los Cóndores (Niko, Guitar, Fue)
Miki Matsushima (Sanukite)
Umaku (Okinawa music)
Bocchan Gekijo (Musical)
Kazunari Abe (Shinobue)

MC Yoko Yamauchi

[CONTACT] shino109791@gmail.com