Kazunari Abe 1st Album "The Echo of Dragon Singing" Music Video

Kazunari Abe's 1st Album
"Ryu No Koe / The Echo of Dragon Singing"

cozee records XQDR-1020
8songs 40minutes ¥2,571 (tax in)
22nd January 2014 RELEASE

Tracklist:
1 Ishizuchi
2 Relation
3 The Echo of Dragon Singing
4 Border
5 Misaka Mago-uta
6 Komatsu-bayashi
7 Eternity
8 Lullaby for Ryuta

Shinobue, Nohkan, Taiko etc.: Kazunari Abe
Shamisen: Yasushi Kita (NolenNiu-de-Ossi)
Piano: Toruko (NolenNiu-de-Ossi)
Mai-suzu: Hideshi Sogabe
Piano: James Wilson

Mastering: MORG Yoshinori Kadogaki
Design: Hako Kokubo

2019-05-25